Bron: CDC Public Health Image Library, cdc.gov

COVID-19 update: hoe nu verder?

14-04-2020

Een paar weken niet naar school mogen heeft een flinke impact op het verloop van mijn huidige project en andere projecten van klasgenoten. Daarom is het van belang om zorgvuldig na te denken over hoe het deze projecten succesvol kunnen worden afgerond in de nieuwe situatie.

De docenten hebben een aantal opties voorgelegd, waaronder het huidige project aanpassen om toch hier verder mee te kunnen gaan vanuit huis. Mijn team en ik zagen dit het meest zitten, en hebben daarom voor deze mogelijkheid gekozen.

In samenspraak met de opdrachtgever is besloten om het bevragen van SEH-verpleegkundigen over het prototype (deelopdrachten 5 en 6) tot nader order te schrappen uit het project. Ter vervanging van dit onderdeel worden experts gezocht die ervaring hebben met het ontwikkelen van hulpmiddelen op de spoedeisende hulp of vergelijkbaar. Dit gebeurt in overleg met de opdrachtgever.

De oorspronkelijke planning klopt niet meer, een aangepaste versie zal deze week op de groepswebsite worden gepubliceerd. Daar zal deze week ook het persbericht over de impact van COVID-19 op het project worden gepubliceerd.