AMC

Wanneer een persoon een tumor in de longen heeft, kan gekozen worden voor radiotherapie bij het bestrijden van de tumor. Omdat radiotherapie schadelijk is voor alle weefsels in het lichaam, worden patiënten zo precies mogelijk bestraald. Hierdoor blijft de schade aan gezonde weefsels rondom de tumor zo klein mogelijk. Echter valt qua technieken op dit gebied nog veel te winnen. Radiotherapie wordt gebruikt in de behandeling van onder andere longkanker, hier zit het probleem van de opdrachtgever. Door ademhaling bewegen de longen constant, waardoor de positie van de tumor ook varieert, en het lastig is om deze precies te bestralen. De bestaande technieken om de longen zo stil mogelijk te houden zijn nog niet goed genoeg. Daarom wordt in dit project meer onderzoek gedaan naar de optimale hoeveelheid zuurstof die kan worden toegediend tijdens de bestraling en in welk tempo dit moet gebeuren om het longvolume zo constant mogelijk te houden. Mijn team onderzoekt dit in opdracht van Joost van den Aardweg, longarts bij het AMC ziekenhuis.

GroepssiteVoortgang
Teamleden
Milly Brumwell
Oscar Out
Ibrahim Toure
Daan de Heij
  • Voortgang 90% 90%

We hebben dit project opgedeeld in 2 fasen/stadia:

1. Analyse onderzoeksresultaten;

2. Eindverslag;

Momenteel werkt het team aan het eindverslag, deliverable 3.1. Dit is op 16 mei af volgens de projectplanning (te vinden in het Plan van Aanpak).

De resultaten van de voltooide onderdelen van het project worden gepubliceerd op de groepssite van het team, zie de link hieronder.