Nieuwe versie

De nieuwe versie van de Technasiumcompetenties is geïntroduceerd aan het begin van het schooljaar 2017-2018. Deze versie is anders opgebouwd dan de oude versie, en bevat ook heel veel meer competenties en vaardigheden. Het nieuwe systeem is onderverdeeld in 6 clusters: Communicatief, Creatief, Ondernemend, Projectmatig, Samenwerkend en Zelfsturend. Onder deze clusters vallen 20 competenties, die competenties zijn ook weer onderverdeeld in vaardigheden, gerangschikt op niveau. Het bijzondere van dit nieuwe systeem is dat je je eigen vaardigheden en je voortgang kunt monitoren. Dit doe je via een speciaal Excel-document, waarin je kunt berekenen op welk niveau je zit bij welke competentie. Op deze manier krijg je een beter inzicht in je sterkte en zwakke competenties, en kun je 1 of meerdere leerdoelen voor je project bepalen. Dit schrijf je in een POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan, bekijk hier mijn POP’s per project). Je vult de tool 4 keer per leerjaar in in, met een tussentijd van 10 weken. Aan het eind van het schooljaar heb je dus een precies overzicht van wat je geleerd hebt, en welke competenties en clusters je hebt verbeterd.